Debitordage

Debitordage er det gennemsnitlige antal dage fra et salg sker, indtil det er betalt.

Det måles kun for salg, hvor kunden får en kredit.

Debitordage er et finansielt mål, der anvendes til at evaluere en virksomheds likviditet (pengestrøm). Med andre ord måler det kvaliteten af en virksomheds kredit- og opkrævningsindsats. For det første er evnen til at evaluere, hvilke kunder der skal give kredit. For det andet er evnen til at indsamle kontanter rettidigt.

Decision Beacon beregner modtagelsesdage som følger:

Days receivables - Days sales ourstanding (DSO) - Accounts receivable days
 • Antal dage i perioden: Dages tilgodehavender beregnes altid for en periode. For eksempel en måned, et kvartal eller et år. Antal dage i perioden er antallet af dage i denne periode.
 • Samlet værdi af kreditsalg: Summen af fakturaer, der er udstedt i den periode, hvor betalingsdatoen falder efter fakturadatoen. Disse fakturaer repræsenterer kreditsalget. Kontantsalg er dog ikke en del af denne værdi.

Hvordan analyseres debitordage?

Dages tilgodehavender er et af flere tiltag, der hjælper med at give et billede af en virksomheds likviditet. Også Dages gæld og Dages beholdning bruges til en mere komplet visning.

For at sammenligne værdien skal du sammenligne den med din virksomheds kreditpolitik. Hvis de almindelige betalingsbetingelser er 30 dage, skal dagtilgodehavender ikke overstige 30 dage meget. Et vist beløb for sen betaling kan forventes.

Generelt jo lavere værdi, jo mere positiv effekt på likviditet.

Overvej følgende faktorer for at analysere årsagen til en høj værdi. Det kan stamme fra problemer ved opkrævning af gæld eller kreditvurdering af kunder:

 • Hvornår sendes fakturaer sammenlignet med faktura og betalingsdato?
 • Hvor længe efter betalingsdatoen sendes påmindelser ud?
 • Er betalinger afskrevet?
 • Er de ikke-betalende kunder de samme fra måned til måned?

Overvåg en liste over ubetalt faktura med betalinger fra kunder på daglig basis.

Hvordan optimeres debitordage?

For at nedbringe debitordage, kræver det helt grundlæggende at kunderne betaler hurtigere.

Det kan ske gennem et eller flere af følgende tiltag

 • Reducér kredittiden. Får alle kunder uden overvejelse samme kredit? Så kan kredittiden formentlig optimeres ved at inddele kunder i grupper, der derefter bruges til at tildele varierende kredittid.
 • Tildel som udgangspunkt minimal kredittid. De kunder, der brokker sig, kan man så overveje om deres forretning er den længere kredittid værd.
 • Få mere styr på inddrivelse. Sørg for at følge op på alle fakturaer kort efter betalingsfristen er overskredet. Nogle har endda success med at sende en betalingspåmindelse før betalingsfristen er overskredet.
 • Hvis man finansierer kreditten med lån, kan det i nogle tilfælde betale sig at tilbyde rabat på nogle få procent for at betale før tiden.

Synonyms

 • Kundedage

Further reading

 • Debitordage

Drevet af BetterDocs